Jezik

Sjedište

Adresa:
Gromiljak 42
71250 Kiseljak
BiH

Kontakt:
Tel: 00387(0)30/335-770
Fax:00387(0)30/335-770

E-Mail:
info@tbolift.ba

Na lokaciji za Vas širom BIH

 • Kiseljak
 • Sarajevo
 • Mostar
 • BanjaLuka
 • Tuzla
 • Zenica
 • Travnik
 • Vitez
 • Bihać
 • Jajce
 • Visoko
 • Doboj

 

1.  Zaštita podataka

opće informacije

Informacije koj slijede su namjenjene da  pružaju jednostavan pregled  svega onoga što se događa s Vašim ličnim podacima kada posjetite našu  web stranicu. Pod ličnim podacima podrazumjevamo  sve  podatke s kojima se  možete Vi  lično identificirati. Detaljne informacije o predmetu zaštite podataka mogu se naći u našoj izjavi o zaštiti podataka koja je navedena ispod ovog teksta.

Prikupljanje  informacija na ovoj web stranici
 • Ko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?
  Obradu podataka ovoj web lokaciji vrši operater web stranice. Njihove detalje za kontakt možete pronaći na otisku ove web stranice.
 • Kako prikupljamo Vaše podatke?
  S jedne strane, Vaši podaci se prikupljaju  u onom slučaju kada nam ih  Vi lično dostavite. Navedeni primjer za  to bi bio  Npr. podaci koje unesete u obrazac za kontakt.

Ostali podaci automatski se bilježe u  našim IT sistemima  kada  Vi posjetite našu web stranicu. Pod ovim podacima podrazumjevamo  tehničke podatke (npr. Internetski pregledač, operativni sistem ili vrijeme pregleda naše stranice). Ovi se ovi podaci prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

 • Za šta koristimo Vaše podatke?
  Većina ovih podataka se  prikupljaja kako bi se osiguralo da web stranica nema grešaka. Ostali  podaci mogu se koristiti za analizu Vašeg ponašanja korisnika.
 • Koja su Vaša prava u vezi sa Vašim podacima?
  Vi kao posjetitelj naše stranice  imate svako  pravo u  bilo koje vrijeme besplatno dobiti  sve informacije vezane za porijeklo, primaoca i namjene Vaših pohranjenih ličnih podataka u našoj bazi.  Takođe imate svako pravo zatražiti ili ispravku ili brisanje ovih podataka iz baze podataka. Ako imate bilo kakvih  dodatnih pitanjavezano za  zaštitu Vaših  podataka, budite slobodni da  nas kontaktirate u bilo koje vrijeme na adresu  koja je navedena u pravnoj obavijesti.

Takođe imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Takođe imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših ličnih podataka ograniči pod određenim okolnostima. Pojedinosti se mogu naći u izjavi o zaštiti podataka pod „Pravo na ograničenje obrade“.

Alati i alati za analizu trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, Vaše ponašanje pri surfanju može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s kolačićima i takozvanim programima za analizu. Vaše ponašanje pri surfanju obično se analizira anonimno; ponašanje surfanja Vam se ne može pratiti.

Možete se svakako usprotiviti ovoj analizi ili svakako  je spriječiti nekorištenjem određenih alata. Detaljne informacije o ovim alatima i mogućnosti spriječavanja i  prigovora možete pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting

Eksterni hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski pružatelj usluga ili drugim riječima -hoster. Svi lični podaci koji su zabilježeni na ovom web mjestu pohranjuju se na hostovim serverima. Pod ovim podrazumijevamo npr   IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, podaci o kontaktima, imena, pristupi web mjestu i drugi podaci  koji su generirani putem web stranice.

Vanjski pružatelj usluga ili Hoster se koristi u svrhu ispunjavanja ugovora s našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6. st. 1. lit.b GDPR-a) ali isto tako ima i funkciju  što sigurnijeg, bržeg  i efikasnijeg  pružanja  naše internetske ponude od strane profesionalnog pružatelja usluga ili Hostera                           (  po čl. 6. st. . 1 lit.f GDPR).

Naš domaćin obrađivat će Vaše podatke samo onoliko koliko je to potrebno za ispunjavanje njegovih obveza izvršavanja i slijeđenje naših uputa u vezi s tim podacima.

 • Zaključenje ugovora  za obradu naloga
  Kako bismo osigurali obradu koja je u skladu sa zaštitom podataka, zaključili smo ugovor o obradi narudžbe s našim hosterom.

3. Opšte informacije i obavezne informacije

zaštita podataka

Operateri ove web stranice vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših ličnih podataka. Vaše osobne podatke tretiramo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka. Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se razni lični podaci. Lični podaci su podaci s kojima se možete lično identificirati.

Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Takođe objašnjava kako i u koju svrhu se to radi.

Željeli bismo naglasiti da prijenos podataka putem Interneta (npr. Prilikom komunikacije putem e-pošte) može imati sigurnosne praznine. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Gospođa Sabina Begović
Gromiljak 42
71250 Kiseljak
BiH

E-Mail: info@tbo.ba

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade ličnih podataka (npr. Imena, adrese e-pošte itd.).

pravno potrebni službenik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za našu kompaniju.

TBO LIFT d.o.o.
Gospođa Sabina Begović
Gromiljak 42
71250 Kiseljak

Telefon: 00387 62 615050
E-Mail: info@tbo.ba

otkazivanje suglasnosti  za obradu podataka

Mnogo operacija obrade podataka moguće je samo uz Vaš izričiti pristanak. Svoju saglasnost možete povući u bilo kojem trenutku. Dovoljan nam je neformalni e-mail. Opoziv ostaje bez utjecaja na zakonitost obrade podataka izvršene prije opoziva.

Pravo prigovora o prikupljanju podataka u posebnim slučajevima kao i neposrednom oglasu (Sl. glasnik BIH, Br.49/2006, 76/2011 I 89/2011)

(1) Kada nosilac podataka ustanovi ili posumnja da su kontrolor ili obrađivač podataka povrijedili njegovo pravo ili da postoji direktna opasnost za povredu prava, može da podnese prigovor Agenciji radi zaštite svojih prava i da zahtijeva da:

a) se kontrolor ili obrađivač uzdrže od takvih radnji i isprave činjenično stanje prouzrokovano tim radnjama;

b) kontrolor ili obrađivač isprave ili dopune lične podatke tako da oni budu autentični i tačni;

c) lični podaci budu blokirani ili uništeni.

(2) O zahtjevu nosioca podataka iz stava (1) ovog člana Agencija donosi rješenje koje se dostavlja podnosiocu prigovora i kontroloru.

(3) Protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali može da se pokrene upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine.

(4) Prilikom odlučivanja o prigovoru, Agencija postupa prema odredbama Zakona o upravnom postupku.

pRAVO NA ŽALBU S NADLEŽNIM NADZORNIM ORGANOM

U slučaju kršenja Zakona, subjekti podataka imaju pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, prema svom prebivalištu, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja. Pravo na žalbu postoji bez prejudiciranja drugih upravnih ili sudskih lijekova.

pravo na prenesenost podataka

Pravo na podatke koje obrađujemo automatski na temelju Vašeg pristanka ili u ispunjavanju ugovora koji se predaju Vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo ako je to tehnički izvedivo.

SSl-TLS-kodiranje

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, poput naloga ili upita koje nam šaljete kao operater web stranice, ova web lokacija koristi SSL ili TLS šifriranje. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se adresa adrese preglednika mijenja iz “http: //” u “https: //” i po simbolu zaključavanja u liniji pregledača. Ako je SSL ili TLS šifriranje aktivirano, podatke koje nam prenosite ne mogu pročitati treće strane.

ŠIFRIRANE TRANSKACIJE PLAĆanja na ovoj stranici

Ako postoji obaveza da nam dostavite svoje podatke o plaćanju (npr. Broj računa za autorizaciju izravnog terećenja) nakon zaključenja ugovora o plaćanju, ti podaci su potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije korištenjem uobičajenih sredstava plaćanja (Visa / MasterCard, izravno terećenje) vrše se isključivo putem šifrirane SSL ili TLS veze. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se adresa adrese preglednika mijenja iz “http: //” u “https: //” i po simbolu zaključavanja u liniji pregledača. Uz šifriranu komunikaciju, Vaše podatke o plaćanju koje nam prenosite ne mogu pročitati treće strane.

informacije, brisanje i pristanak

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo na besplatne informacije o Vašim uskladištenim ličnim podacima, njihovom porijeklu i primaocu i svrsi obrade podataka i, ako je potrebno, pravo na ispravljanje ili brisanje ovih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u pravnoj obavijesti ako imate dodatnih pitanja na temu ličnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Pravo da zatražite da se ograniči obrada Vaših ličnih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u pravnoj obavijesti. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima: Ako osporavate tačnost Vaših ličnih podataka koje smo pohranili, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja testa imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših ličnih podataka ograniči. Ako se obrada Vaših ličnih podataka dogodila / dogodi nezakonito, možete zatražiti ograničenje obrade podataka umjesto brisanja. Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali oni su Vam potrebni za ostvarivanje, odbranu ili ulaganje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči umjesto brisanja. Ako ste uložili prigovor prema Zakonu BiH, Vaši i naši interesi moraju se izvagati. Sve dok još nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših ličnih podataka ograniči.

Ako ste ograničili obradu svojih ličnih podataka, ti se podaci – osim njihovog skladištenja – mogu koristiti samo uz Vaš pristanak ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili iz razloga od važnog javnog interesa. obrađuje Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH.

Prigovor promocijskoj e-pošti

Ovim se protivimo korištenju podataka o kontaktima objavljenih kao dio impresumske obaveze za slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operateri stranica izričito zadržavaju pravo na pokretanje pravnih radnji u slučaju neželjenog slanja reklamnih informacija, poput neželjene e-pošte.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

kolačići

Neke web stranice koriste takozvane kolačiće. Kolačići ne štete Vašem računaru i ne sadrže viruse. Kolačići služe kako bi našu ponudu učinili jednostavnijom za upotrebu, učinkovitijom i sigurnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaš računar i spremaju u Vaš preglednik.

Možete postaviti svoj pregledač tako da budete informirani o postavljanju kolačića i da dozvoljavate kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključujete prihvatanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirate automatsko brisanje kolačića kada zatvorite pregledač. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

 Operator web stranice ima legitimni interes za pohranu kolačića za tehnički bez grešaka i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost (npr. Saglasnost za čuvanje kolačića), obrada se vrši isključivo na osnovu člana Zakona, pristanak se može opozvati u bilo koje vrijeme. Ako su pohranjeni drugi kolačići (npr. Kolačići za analizu Vašeg ponašanja prilikom surfanja), oni će se posebno tretirati u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

kolačić prihvata BORLABS kolačić

Naša web stranica koristi tehnologiju pristanka na kolačiće kompanije Borlabs Cookie za dobivanje Vašeg pristanka za čuvanje određenih kolačića u Vašem pregledaču i za njihovo dokumentovanje u skladu s propisima o zaštiti podataka. Dobavljač ove tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (u daljem tekstu Borlabs).

Kada uđete na našu web stranicu, u Vaš se pretraživač sprema kolačić Borlabs u kojem se sprema pristanak koji ste dali ili opoziv ove saglasnosti. Ovi podaci se ne prosljeđuju dobavljaču kolačića Borlabs. Snimljeni podaci se pohranjuju dok ne zatražite da ih izbrišemo ili sami obrišemo kolačić Borlabs ili se svrha skladištenja podataka više ne odnosi. Obavezni zakonski rokovi zadržavanja ostaju nepromijenjeni. Pojedinosti o obradi podataka pomoću kolačića Borlabs mogu se naći na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Tehnologija pristanka na kolačiće Borlabs koristi se za dobivanje zakonski tražene saglasnosti za upotrebu kolačića.

datoteke dnevnika servera

Dobavljač stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvane datoteke dnevnika servera, koje nam Vaš pretraživač automatski prenosi. Ovo su:

 • Tip i verzija pregledača operativnog sistema koji se koristi
 • URL preporuke
 • Ime hosta računara koji pristupa
 • Vrijeme zahtjeva servera
 • IP-Adresa
 • Ovi podaci se ne kombiniraju s drugim izvorima podataka.

 • Ovi podaci prikupljaju se na osnovu člana Zakona. Operater web stranice ima legitimni interes za tehnički prezentaciju bez grešaka i optimizaciju svoje web stranice – za to moraju biti evidentirane datoteke dnevnika servera.

 • obrazac za kontakt
 • Ako nam pošaljete upite pomoću obrasca za kontakt, Vaše podatke s obrasca za upit, uključujući detalje za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Ne prosljeđujemo ove podatke bez Vašeg pristanka.

 • Ovi podaci obrađuju se na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Sl. glasnik BiH”, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 ), ako se Vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za efikasnu obradu upućenih upita .

 • Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će s nama dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovemo svoj pristanak na pohranu ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. Nakon obrade vašeg zahtjeva). Obavezne zakonske odredbe – posebno rokovi zadržavanja – ostaju nepromijenjene.
 • upiti e-mailom, telefonom ili telefaxom
 • Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, Vaš zahtjev, uključujući sve lične podatke izvedene iz njega (ime, zahtjev), sačuvat ćemo i obraditi u svrhu obrade Vašeg zahtjeva. Ne prosljeđujemo ove podatke bez Vašeg pristanka. Ovi podaci obrađuju se na osnovu člana Zakona o  zaštiti podataka, ako se Vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima obrada se temelji na Vašem pristanku  i / ili na našim legitimnim interesima, jer imamo legitimni interes u efektivnom Obrada upućenih upita.

 • 5. Alati za analizu i oglašavanje
 • GOOGLE ANAlitika

  Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

 • Google Analytics koristi takozvane “kolačiće”. Riječ je o tekstualnim datotekama koje su pohranjene na Vašem računalu i koje omogućuju analizu upotrebe web mjesta. Podaci koje generira kolačić o Vašoj upotrebi ove web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju.
 • Pohrana kolačića Google Analytics i upotreba ovog alata za analizu temelje se na Zakonu o zaštiti podataka. Operater web mjesta ima legitimni interes za analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao svoje web mjesto i oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajući pristanak (npr. Pristanak za pohranu kolačića), obrada se vrši isključivo na temelju Zakona o zaštiti podataka; pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.
 • Anonimizacija IP-a
 • Na ovoj web stranici aktivirali smo funkciju anonimizacije IP-a. Kao rezultat toga, Google će skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom ekonomskom prostoru prije nego što se ona pošalje u SAD. Puna IP adresa prenosi se samo na Googleov server u SAD-u i tamo skraćuje u izuzetnim slučajevima. U ime operatora ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu Vašeg korištenja web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima na web lokaciji i pružanje operateru web stranica drugih usluga u vezi s aktivnošću na web lokaciji i korištenju interneta. IP adresa koju je Vaš preglednik poslao kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Googleovim podacima.
 • Dodatak za pregledač
 • Možete spriječiti pohranu kolačića postavljanjem softvera Vašeg pregledača u skladu s tim; međutim, željeli bismo naglasiti da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punoj mjeri. Takođe možete spriječiti Google da prikuplja podatke generirane kolačićem i odnose se na Vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje ove podatke preuzimanjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj vezi i instalirajte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 • Prigovor protiv prikupljanja podataka
 • Možete spriječiti Google Analytics da prikuplja vaše podatke klikom na sljedeću vezu. Postavit će se kolačić za odbijanje koji sprečava prikupljanje vaših podataka prilikom budućih posjeta ovoj web lokaciji: Deaktivirajte Google Analytics.
 • Više informacija o tome kako Google Analytics rukuje korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
 • Obrada naloga
 • S Google smo zaključili ugovor o obradi naloga i u potpunosti primjenjujemo stroge zahtjeve  vlasti za zaštitu podataka prilikom korištenja Google Analytics.

 • Demografske karakteristike u Google Analyticsu
 • Ova web stranica koristi funkciju „demografskih karakteristika“ Google Analyticsa. To omogućava stvaranje izvještaja koji sadrže izjave o starosti, spolu i interesima posjetitelja web stranice. Ovi podaci potiču iz oglašavanja zasnovanog na kamatama od Googlea i podataka o posjetiteljima od nezavisnih dobavljača. Ovi podaci se ne mogu dodijeliti određenoj osobi. Ovu funkciju možete deaktivirati u bilo kojem trenutku putem postavki oglasa na Google računu ili općenito zabraniti prikupljanje vaših podataka od strane Google Analytics kako je opisano u odjeljku “Prigovor na prikupljanje podataka”.
 • Razdoblje skladištenja
  Podaci koje Google pohranjuje na razini korisnika i događaja koji su povezani s kolačićima, korisničkim ID-ovima (npr. ID korisnika) ili ID-ima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, Android ID oglašavanja) anonimni su nakon 14 mjeseci ili izbrisani. Pojedinosti o tome možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
 • Google reklame i google praćenje razgovora
 • Ova web lokacija koristi Google Ads. Google Ads je mrežni program oglašavanja kompanije Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Kao dio Google Adsa koristimo takozvano praćenje konverzija. Ako kliknete na oglas koji je postavio Google, postavit će se kolačić za praćenje konverzija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Internet pregledač čuva na korisnikovom računaru. Ovi kolačići gube na snazi ​​nakon 30 dana i ne koriste se za ličnu identifikaciju korisnika. Ako korisnik posjeti određene stranice na ovom web mjestu, a kolačić još nije istekao, mi i Google možemo vidjeti da je korisnik kliknuo oglas i bio preusmjeren na ovu stranicu.

 • Svaki Google Ads kupac prima drugačiji kolačić. Kolačići se ne mogu pratiti se putem web lokacija korisnika Google Adsa. Podaci dobiveni pomoću kolačića za konverziju koriste se za generiranje statistike konverzije za Google Ads kupce koji su se odlučili za praćenje konverzija. Kupci saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, oni ne dobivaju nikakve informacije s kojima se korisnici mogu osobno identificirati. Ako ne želite sudjelovati u praćenju, možete se usprotiviti ovoj upotrebi jednostavnim deaktiviranjem Google kolačića za praćenje pretvorbe u Vašem internetskom pregledniku u korisničkim postavkama. Tada nećete biti uključeni u statistiku praćenja konverzija.

 • Pohrana “kolačića za konverziju” i upotreba ovog alata za praćenje temelje se na Zakonu. Operater web stranice ima legitimni interes za analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i svoje oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost (npr. Saglasnost za čuvanje kolačića), obrada se vrši isključivo na osnovu člana  Zakona; pristanak se može opozvati u bilo koje vrijeme.
 • Više informacija o Google Adsu i Googleovom praćenju konverzija možete pronaći u Googleovoj politici privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Možete postaviti svoj preglednik tako da budete informirani o postavljanju kolačića i dopuštate kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključujete prihvatanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirate automatsko brisanje kolačića kada zatvorite pregledač. Ako deaktivirate kolačiće, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.
 • 6. Dodaci i alati
 • YOUTUBE sa proširenom zaštitom podataka

  Ova web stranica uključuje videozapise s YouTubea. Operater web stranice je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

 • YouTube koristimo u načinu proširene zaštite podataka. Prema YouTubeu, ovaj način znači da YouTube ne pohranjuje nikakve podatke o posjetiteljima ove web stranice prije nego što pogledaju video. Međutim, prijenos podataka YouTube partnerima ne isključuje nužno način proširene zaštite podataka. Na ovaj se način YouTube povezuje s Google DoubleClick mrežom bez obzira gledate li videozapis.
 • Čim pokrenete YouTube video na ovom web mjestu, uspostavlja se veza s YouTube poslužiteljima. YouTube poslužitelj je obaviješten koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućavate YouTubeu da Vaše ponašanje pri surfanju dodijeli izravno Vašem osobnom profilu. To možete spriječiti odjavom sa svog YouTube računa.
 • Nadalje, YouTube može spremiti razne kolačiće na Vaš uređaj nakon pokretanja videozapisa. Uz pomoć ovih kolačića YouTube može dobiti informacije o posjetiteljima ove web stranice. Ovi podaci mogu biti a. koristi se za prikupljanje video statistike, poboljšanje upotrebljivosti i sprečavanje pokušaja prijevare. Kolačići ostaju na vašem uređaju dok ih ne izbrišete.
 • Ako je potrebno, nakon početka YouTube videozapisa mogu se pokrenuti daljnje obrade podataka na koje nemamo utjecaja.
 • YouTube se koristi u interesu privlačne prezentacije naših internetskih ponuda. . Ako je zatražen odgovarajući pristanak (npr. pristanak za pohranu kolačića), obrada se vrši isključivo na temelju Zakona; privola se može opozvati u bilo kojem trenutku. Više informacija o zaštiti podataka na YouTubeu možete pronaći u njihovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 • GOOGLE WEB FONT

  Ova web stranica koristi takozvane web fontove, koje pruža Google, za ujednačen prikaz fontova. Kada pozovete stranicu, vaš preglednik učitava potrebne web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekstove i fontove.

 • U tu se svrhu preglednik koji koristite mora povezati s Googleovim poslužiteljima. To Googleu daje do znanja da je ovoj web stranici pristupljeno putem Vaše IP adrese. Korištenje Google web fontova odvija se u interesu jedinstvene i privlačne prezentacije naših internetskih ponuda. To predstavlja legitimni interes u smislu Zakona.
 • Ako Vaš preglednik ne podržava web fontove, Vaše će računalo koristiti standardni font.
 • Više informacija o Google web fontovima možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • 7. Davatelji usluga e-trgovine i plaćanja
 • obrada podataka (podaci o kupcu i ugovoru)
 • Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo onoliko koliko su potrebni za uspostavu, sadržaj ili promjenu pravnog odnosa (podaci o inventaru). To je učinjeno na temelju člana Zakona, koji omogućuje obradu podataka za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera. Osobne podatke o korištenju ove web stranice (podaci o korištenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo onoliko koliko je to potrebno kako bi se korisniku omogućilo korištenje usluge ili naplata.
 • Prikupljeni podaci o kupcu bit će izbrisani nakon što je narudžba završena ili je poslovni odnos završen. Zakonska razdoblja zadržavanja ostaju nepromijenjena.